Soutěžení s "Železošem" - 3. kolo

2.3.2004 - Změna průběžného pořadí po 3. kole soutěže

  Organizačnímu výboru byl dnes doručen protest, který byl po dlouhém, náročném a vyčerpávajícím prošetření uznán jako oprávněný. Protest byl podán nováčkem Elchlup, který(á) bude od této chvíle soutěžit pod jménem Žížala. Soutěžící Žížala poslala doplňující odpovědi, které však "zákeřným" počínáním jiného soutěžícího byly doručeny až po uzávěrce tohoto třetího kola soutěže. Dodatečně tedy získává jeden bod. Mohla získat body dva, ale v jedné doplňující odpovědi ponechala na výběr ze dvou možností, což nemůžeme uznat jako správně zodpovězenou otázku.

  Průběžné pořadí po třetím kole soutěže a uznaném protestu vypadá tedy takto:

   1. Chalkyn ......................... 15 b.
   2. MR .................................. 12 b.
   3. Bizon ................................ 9 b.
   4. Žížala ............................... 5 b.
   5. Vendy Matějka .............. 4 b.
   6. - 8. VN .............................. 3 b.
   6. - 8. Ringo ......................... 3 b.
   6. - 8. Pipen ......................... 3 b.


28.2.2004 - Vyhodnocení třetího kola soutěže

  Správné odpovědi jsou:

Otázka č. 5 - obec Kočí
Otázka č. 6 - obec Nové Hrady (u Litomyšle)
Otázka č. 7 - Karlštejn
Otázka č. 8 - Betlém v Hlinsku (trošku chyták, ale Veselý kopec to opravdu není)
Otázka č. 9 - Slatiňany

  A jak tedy dopadlo třetí kolo naší vaší soutěže?
V tomto kole byl především odzkoušen nový způsob bodového hodnocení. A byl odzkoušen úspěšně.
Správné odpovědi na všechny otázky zaslali pouze dva soutěžící - Chalkyn a MR a oba získávají plný počet bodů, tedy 5.
Bizon poslal odpovědi na všechny otázky, z toho však dvě odpovědi byly chybné, takže mu připisujeme 3 body.
A do soutěže se také zapojili dva nováčci - Elchlup a Vendy Matějka, oba správně odpověděli na tři otázky a získávají 3 body. A samozřejmě jim (jako každému začínajícímu soutěžícímu) na rozjezd přidělujeme 1 bod. Celkem si tedy každý nováček připisuje 4 body.

  Průběžné pořadí po třetím kole soutěže vypadá takto:

   1. Chalkyn ......................... 15 b.
   2. MR .................................. 12 b.
   3. Bizon ................................ 9 b.
   4. - 5. Elchlup ...................... 4 b.
   4. - 5. Vendy Matějka ........ 4 b.
   6. - 8. VN .............................. 3 b.
   6. - 8. Ringo ......................... 3 b.
   6. - 8. Pipen ......................... 3 b.


15.2.2004 - Třetí kolo soutěže !!!

  Organizační výbor spolu s patronem Železných hor "Železošem" připravil další (třetí) kolo soutěže. Pozor - v tomto kole dochází ke změně pravidel soutěže (viz Pravidla soutěžení s "Železošem").
  Stejně jako v minulých kolech budete poznávat místa v Chrudimském regionu. Otázek je připraveno pět, ale narozdíl od minulých kol soutěže nemusíte odpovědět na všechny otázky, bude stačit, když odpovíte na ty otázky, u kterých jste si jisti se správnou odpovědí. A když bude některá z vašich odpovědí přece jenom chybná, tak se nic neděje, protože chybné odpovědi se nebudou nijak započítávat. Body se budou počítat pouze z vašich správných odpovědí. Poslední důležitou změnou je, že bodové hodnocení nebude nijak závislé na rychlosti vašich odpovědí, takže budete mít dost času na bádání a hledání.
  A teď k soutěži. Otázky jsou napsány u obrázků, můžete se tedy pustit do klikání a poznávání. A pozor na unáhlené odpovědi, času je dost a je lepší si pořádně prohlédnout obrázky než ztratit body za chybné odpovědi. Samozřejmě pište na naši adresu organizacni.vybor@seznam.cz.

  Zde jsou odkazy se soutěžními obrázky:

> Obrázky k otázce č. 5 <
> Obrázky k otázce č. 6 <
> Obrázky k otázce č. 7 <
> Obrázky k otázce č. 8 <
> Obrázky k otázce č. 9 <


Jakékoliv rady, připomínky či návrhy na spolupráci posílejte na adresu organizacni.vybor@seznam.cz
© Organizační výbor