27. ročník DÁLKOVÉHO POCHODU ODBOJEM A KRÁSAMI ... a zároveň 10. ročník POCHODU "PADESÁTKA"

Datum konání:
  7.5.2001

Pořadatel:
  Organizační výbor

Popis:
  Sraz účastníků byl na náměstí Antonína Chittussiho v Ronově nad Doubravou (v autobusové čekárně), start byl tamtéž přesně v 8:00 hodin. Cíl byl v Ronově nad Doubravou (Restaurant Minařík). Odměnou byl Pamětní list.

  Trasy: pouze jedna pěší, hrubým odhadem 40 km

  Přesný popis trasy:
Ronov nad Doubravou - po silnici nebo podél řeky (k řece se lze dostat přes Korečnický mlýn, ale jsou to soukromé pozemky, takže lepší v doprovodu Organizačního výboru - zná majitele nebo se lze k řece dostat před hřbitovem U Svatého kříže - ze silnice odbočit doprava, sejít z kopce a už jste u řeky) - Mladotice - dále podél řeky až pod Třemošnici, kde se připojuje žlutá turistická značka - Pařížov - po zrušené žluté (po silnici přes most až na konec obce, potom odbočit doleva, sejít k řece, podél řeky až k hrázi Pařížovské přehrady a dále po zbytcích žluté) - Vilémov - po silnici - Jakubovice - po zelené - LEŠKOVICE (pietní cíl našeho pochodu), z Leškovic, na rozdíl od minulých ročníků, už není Vaší povinností dodržet určenou trasu, proto zde navržené pokračování berte pouze orientačně - po zelené - Petrovice u Uhelné Příbramě - po zelené na křižovatku s modrou (Pod výhledem), dále po modré - Dálčice - po modré - Kraborovice - po modré - Úhrov - po modré - Spačice - po modré - Běstvina - po zelené až ke křižovatce s červenou, dále po červené - Hedvikov - Třemošnice - dále pouze pro otrlé, po modré - Lovětínská rokle - po modré - Lhůty - po modré - Žlebské Chvalovice - po červené - Ronov nad Doubravou.

Další možné varianty návratu z Leškovic: Při výstupu z Běstviny nedojít až ke křižovatce s červenou, ale za úplně posledním stavením nad Běstvinou zatočit doleva a cestou pod lesem dojít do Třemošnice (to ale znamená vyhnout se "hřebenové tůře" po Kaňkových horách, což je docela škoda). A kdo už si nebude jist svým dalším výkonem, tak z Třemošnice do Ronova n. D. může jít po silnici nebo, ale pouze v nejkrajnějším případě, využít služeb Českých drah.

  Epilog převzatý z technických pokynů:
Organizační výbor po velmi dlouhém přemýšlení a vybírání trasy přistoupil k experimentu, který nemá v historii těchto pochodů obdobu. Pravidelní účastníci znají místa jako Lipovec, kde byla jedna ze základen partyzánské skupiny Mistr Jan Hus nebo Krasnice, ves památná tragickým bojem diversní skupiny partyzánského oddílu Záře. Proto se Organizační výbor rozhodl Vám, účastníkům, dále přiblížit tragický osud partyzánského hnutí v Železných horách a blízkém okolí. Obec Leškovice se do válečné historie zapsala černým písmem v březnu 1945. Při těžkých bojích s nacisty zde celý štáb partyzánské brigády Mistr Jan Hus v čele s kpt. Fominem hrdinně padl. Nedaleko obce tuto událost připomínají dva pomníky.

Zajímavosti:
Padesátka 2003 připravila pro účastníky několik překvapení. První překvapení připravila sama příroda, protože nedávno rozvodněná řeka Doubrava narušila na několika místech trasu a dokonce ještě v době pochodu byla trasa na několika místech zaplavená.
Další překvapení zažilo druhé (stíhací) družstvo při stíhání prvního družstva. Za Mladoticemi, u mostu přes řeku Doubravu, se první družstvo dostalo na dohled družstva druhého. Členové prvního družstva, kteří byli zaneprázdněni družným hovorem, se nedrželi přesného popisu trasy a místo toho, aby za mostem pokračovali podél řeky, zamířili do Třemošnice. Naštěstí byli členy druhého družstva mobilním telefonem upozorněni na své pochybení a vrátili se zpátky na správnou trasu. Po krátké organizační poradě bylo rozhodnuto, že od toho místa budou již obě družstva postupovat společně.
Největší překvapení, ale zároveň nejkrásnější zážitky, prožili účastníci při hledání zrušené žluté turistické značky. Tato značka původně spojovala Pařížovskou přehradu a obec Vilémov. Ještě kousek za přehradou bylo možné v lese na stromech nalézt zbytky turistického značení. Avšak i těchto zbytků bylo velice málo a tak se stalo, že účastníci začali bloudit. A nebylo to jen tak ledajaké bloudění, on to byl tvrdý souboj s přírodou. Blátem obalené totálně rozmáchané boty a kalhoty mokré až ke kolenům vypovídaly mnohé o tomto nerovném souboji. Avšak příroda byla nakonec pokořena! Po krátké zastávce ve Vilémově, při které byly doplněny tekutiny, pokračovali účastníci bez jakéhokoliv zaváhání až do Leškovic.
V Leškovicích se účastníci zastavili u obou památníků, nejdříve u toho lesního, kde jsou jmenovitě uvedeni členové a členky partyzánské brigády Mistr Jan Hus. U druhého památníku byla účastníky Padesátky 2001 pietně uctěna památka padlých partyzánů.
Návrat z Leškovic probíhal podle Organizačním výborem doporučené trasy až do Spačic, odkud se část účastníků vracela do Ronova n.D. autem. Zbytek účastníků ještě pokračoval v cestě ze Spačic do Běstviny, odkud se i oni, po příjemném posezení v běstvinské hospodě, vrátili do Ronova n.D. autem.

Obrázky:

Pamětní list

Pamětní list


Společné foto před památníkem v Ronově n.D. Rozvodněná řeka Doubrava Leškovice - památník partyzánské skupiny Mistr Jan Hus

Společné foto před památníkem v Ronově n.D.

Rozvodněná řeka Doubrava

Leškovice - památník partyzánské skupiny Mistr Jan Hus


Jakékoliv rady, připomínky či návrhy na spolupráci posílejte na adresu organizacni.vybor@seznam.cz
© Organizační výbor