Soutěžní otázka č. 10

  Otázka:
Obrázky zobrazují zříceniny gotického hradu ze 14. století. Kterého?

  Odpověď:

Oheb


Hrad Oheb je situován na vrcholku skalnatého výběžku rulového masivu pravého břehu sečské údolní přehrady, nad jejíž hladinu vystupuje 75 m vysoký převis orientovaný na jihozápadní stranu, na němž vévodí domonanta strážní věže. Je to právě ono torzo hradu, které je viditelné ze zátoky s ostrůvkem, jež tvoří krajní článek cca 100 m pásu dělostřelecké fortifikace, aby palebnou silou odradila každého nepřítele od jeho dobyvačného úmyslu. Spolu s okružní hradbou, která obtočila hrad na severovýchodním svahu a po zalomení vlevo k západu pokračovalal až před hradní palác, kde končila, byla vystavěna v 70. letech 15. století. Je tedy z celého hradu nejmladší a nejlépe zachovaná.
Hradní zřícenina se rozhládá na zalesněném ostrohu vysoko nad úrovní silnice přímo nad vjezdem na hráz Sečské přehrady. Je ukryta v zeleni listnatých korun a ze silnice je jen málo viditelná, i když je vzdálena jen několik desitek metrů. Ze silnice asi 200 metrů nad hrází je značená turistická cesta k hradu.

Historie a vývoj památky:
Hrad byl založen kolem roku 1400 loupeživým rytířem Ješíkem z Popovce, který odtud plenil okolní statky. Po roce 1421 byl hrad v držení vůdce orebského bratrstva Hynka Krušiny z Lichtemburka a od r. 1429 Jana Hertvíka z Rušinova, jednoho z vůdců sirotčího vojska. Ještě po roce 1469 byl na vstupní straně hradního areálu vybudován pás opevnění. Po roce 1499 byl hrad opuštěn a zpustl.
Hrad se stopami dvou věžovitých stavení na vyvýšených skalních plošinách, se zbytky sklepů dalších budov a s jámou po studni. Opevnění je nejlépe patrné na vstupní, jihovýchodní straně. Přední hradba tu byla doplněna dvěmi podkovovitými baštami a nárožní věžičkou. Ze zadního hradebního pásu se dodnes zachovalo zejména mohutné torzo věžovité brány.

  Obrázky:


Jakékoliv rady, připomínky či návrhy na spolupráci posílejte na adresu organizacni.vybor@seznam.cz
© Organizační výbor